PRNV 1.2.1 – Digitalizarea IMM-urilor

Deschidere apel: 30 iulie 2024

Ajutor nerambursabil: Minim 10.000 € – Maxim 100.000 €, reprezentând maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Contribuția solicitantului: Minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului

Descarcă grila de evaluare

Solicitanți eligibili

 1. IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
 2. Înființate cel mai târziu în 3 ianuarie 2023.
 3. Profit din exploatare în anul 2023.
 4. Fără activitate suspendată oricând în anul 2024.
 5. Codul CAEN aferent proiectului este autorizat.
 6. Următoarele coduri/ grupe CAEN sunt excluse de la finanțare: 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 031, 032, 051, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 1081, 1082, 1083, 1084, 1091, 110, 120, 131, 1629, 191, 192, 2014, 2051, 206, 241, 242, 243, 2451, 2452, 2591, 254, 301, 3315, 4633, 641, 642, 643, 649, 651, 652, 653, 920, 981.
 7. Locul de implementare în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, iar o investiție se poate realiza la două sau mai multe locuri de implementare.
 8. Drept de proprietate sau drept de folosință (comodat, închiriere, locațiune) asupra locației de implementare. Durata contractului/ contractelor trebui să acopere perioada de depunere, implementare și perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.

Acțiuni sprijinite

 1. Investiții pentru adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri, sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru gestiunea activității de producție sau livrare servicii, sistemele de localizare specializate pentru activitatea firmelor (information tracking systems), achiziția de servicii, echipamente și tehnologii necesare pentru transformarea digitală, inclusiv pentru: derularea proceselor interne, interacțiunea cu clienții/consumatorii, distribuția produselor, colectarea și analiza de date.
 2. Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale de către întreprinderi în scopul creșterii vizibilității, inclusiv crearea de website-uri adaptate activității de e-commerce și cu un grad ridicat de interactivitate.
 3. Dezvoltarea și implementarea de soluții pentru asigurarea securității cibernetice, în special a protecției datelor personale și a siguranței tranzacțiilor online.
 4. Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale în scopul creșterii productivității (tehnologii digitale pentru linii de producție, automatizări, robotică, tehnologii digitale în management, organizarea activităților etc.), inclusiv finanțarea introducerii conexiunilor în bandă largă de mare viteză în interiorul firmei, aplicații cu rol în managementul birourilor, etc.

Cheltuieli eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele tipuri de investiții, de natura imobilizărilor corporale (mijloace fixe) și necorporale, precum și servicii de digitalizare, după cum urmează:

 1. Echipamente hardware TIC, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;
 2. Echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 3. Rețea LAN necesare pentru implementarea proiectului;
 4. Aplicații software/licențelor (inclusiv software dezvoltat și/sau adaptat conform cerințelor beneficiarului), configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 5. Sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, virtual reality;
 6. Website pentru companie;
 7. Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 8. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 9. Aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 10. Soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 11. Servicii pentru consolidarea securității cibernetice
 12. Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile.

Taxa pe Valoare Adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este cheltuială eligibilă dacă nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA.

Alte prevederi relevante

Prin activitățile proiectului, o societate trebuie să implementeze diferite tehnologii digitale pentru a se asigura nivelul de intesitate digitală solicitat. Activitățile presupun derularea și implementarea unor investiții în acest sens. Pentru tipurile de investiții eligibile, vezi secțiunea Cheltuieli eligibile.

Intensitatea digitală măsoară disponibilitatea la nivel de firmă a 12 diferite tehnologii digitale.

Se consideră că prin proiect se atinge un nivel de intensitate ridicat doar în situația în care se utilizează cel puțin 7 din aceste 12 tehnologii digitale.

Criterii intensitate digitală:

 1. Internet pentru cel puțin 50% din personalul angajat;
 2. Utilizarea de specialiști TIC;
 3. Bandă largă rapidă (30 Mbps sau mai mare);
 4. Dispozitive mobile de internet pentru cel puțin 20% din personalul angajat;
 5. Pagina de internet sau pagina de prezentare online;
 6. Un site online cu funcții sofisticate;
 7. Prezență în social media;
 8. Achiziționarea de servicii de publicitate pe internet;
 9. Achiziționarea de servicii de calcul de cloud mediu-ridicat;
 10. Trimiterea de facturi electronice pentru procesare automatizată;
 11. Vânzări web de comerț electronic reprezintă cel puțin 1% din total cifră de afaceri;
 12. Vânzări web business-to-consumer (B2C) de peste 10% din totalul vânzărilor prin internet.

Acte necesare începere scriere proiect

 1. Carte de identitate responsabil proiect/ reprezentant legal
 2. Carte de identitate persoana de contact proiect (dacă diferă de responsabilul de proiect)
 3. Cel mai recent Certificat constatator
 4. Registrul imobilizărilor cel mai recent (de la contabilitate)
 5. Bilanțul pe anii 2023 și 2022 (de la contabilitate)
 6. Recipisa bilanțului pe anii 2023 și 2022 (de la contabilitate)
 7. Bilanțul pe anul 2023 pentru întreprinderile partenere/legate (dacă există)
 8. Contracte asistențe financiare acordate anterior din perioada de programare 2021-2027 sau POR 2014-2020 (dacă este cazul)
 9. Contracte asistențe financiare solicitate pentru care nu au fost încă emise decizii privind finanțarea (dacă este cazul)
 10. Document care atestă dreptul de proprietate/ folosință asupra locului de implementare
 11. CV-uri echipă de proiect (Manager tehnic și Responsabil financiar)

Solicită o consultanță gratuită pentru acest apel de proiecte completând formularul de mai jos

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.

Trimite-ne un mesaj și vom reveni spre tine cât mai curând posibil

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.