PNRR – Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice

Deschidere apel: 24 aprilie 2024

Ajutor nerambursabil: Maxim 100.000 euro, reprezentând 100% din valoarea eligibilă a proiectului

Contribuția solicitantului: Costurile aferente cheltuielilor neeligibile

Descarcă grila de evaluare

Solicitanți eligibili

Forma de organizare

IMM-uri, întreprinderi mari și organizații neguvernamentale, care au ca obiect de activitate:

 • CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • CAEN 5916 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune.

Sau asociație/ fundație, care au scopul și/sau obiectivele în sectorul de producție sau distribuție de film, conform documentelor statutare, reflectate în extrasul din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

Veniturile

Valoarea cumulată a veniturilor realizate din activități economice/cifrei de afaceri în perioada 2020-2022, reprezintă cel puțin 15% din valoarea totală a proiectului propus.

Experiență

Au finalizat producția sau distribuirea cel puțin a unui film care a fost pus la dispoziția publicului în ultimii 6 ani anteriori datei lansării prezentului apel de proiecte.

Acțiuni sprijinite

 1. dezvoltarea capacităților de editare/ post producție pentru produsele digitale;
 2. crearea de microplatforme VoD (video on demand);
 3. marketing;
 4. managementul proiectului;
 5. digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală);
 6. dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual;
 7. formarea personalului pentru dobândirea competențelor digitale;
 8. producția și distribuția de conținut digital.

Fiecare propunere de proiect va conține maximum 5 activități.

Proiectul depus trebuie să conțină următoarele 3 activități obligatorii:

 1. Managementul proiectului,
 2. Dezvoltarea și distribuția de conținut digital,
 3. Formarea personalului pentru dobândirea competențelor digitale în post-producție și editare pentru produse digitale.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli aferente managementului de proiect (în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile):

 1. Cheltuieli cu personalul angajat aferent managementului de proiect (cheltuieli salariale);
 2. Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză aferente managementului de proiect.

Cheltuieli specifice:

 1. Cheltuieli cu personalul necesar implementării activităților specifice (cheltuieli salariale).
 2. Cheltuieli cu deplasarea
 3. Cheltuieli cu servicii , inclusiv cheltuielile aferente cursurilor de formare;
 4. Cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar.
 5. Cheltuieli cu achiziția de active corporale și necorporale. Beneficiarul are obligația de a păstra activul în proprietatea sa pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de amortizare, astfel cum este prevăzută în legislația aplicabilă.

Cheltuieli indirecte (în limita a 7% din totalul cheltuielilor eligibile), care se referă la plata utilităţilor, plata salariilor pentru personalul administrativ (femeie de serviciu, paznic etc) sau servicii administrative, dacă există un contract încheiat, chirie sediu.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă numai dacă aceasta nu se poate recupera.

Alte prevederi relevante

Selecție proiecte

Pe baza punctajului obținut și ca urmare a soluţionării contestațiilor, proiectele care au obținut minimum 25 de puncte vor fi ierarhizate descrescător în cadrul unui Clasament provizoriu constituit în limita bugetului alocat apelului și a unei Liste de rezervă.

Acte necesare începere scriere proiect

Pentru solicitanții de tip producători de film:

 1. Contract între producător și autor sau între producător și distribuitor/ difuzor/ exploatant sau certificat de clasificare a filmului emis de Centrul Național al Cinematografiei
 2. Dovada punerii la dispoziţia publicului a filmului respectiv: link-uri funcționale către/pentru filmul produs, capturi de ecran de pe generic, descrierea de pe site-uri de specialitate (IMDB, Cinemagia etc), articole și comunicate de presă, afișe, cronici și recenzii etc.
 3. Certificat de înscriere în Registrul Cinematografiei sau Cererea pentru înscrierea în Registrul cinematografiei înregistrată la Centrul Național al Cinematografiei

Pentru solicitantii de tip distribuitori de film:

 1. contracte între distribuitor și producător, contracte între distribuitor și exploatant/difuzor
 2. dovada punerii la dispoziţia publicului a filmului respectiv: link-uri funcționale către/pentru filmul distribuit, capturi de ecran de pe generic, descrierea de pe site-uri de specialitate (IMDB, Cinemagia etc), articole și comunicate de presă, afișe, cronici și recenzii etc.
 3. Certificat de înscriere în Registrul Cinematografiei

Alte documente

 • Documentele statutare: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată (dacă este cazul)
 • Certificatul unic de înregistrare emis de Registrul Comerțului (dacă este cazul)
 • Act de identitate, email și telefon al reprezentantului legal
 • Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene, cu istoric pe sedii și activități autorizate – pentru categoriile de persoane juridice care au obligația înregistrării, conform legii, la ORC.
 • Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu mai vechi de 30 de zile și documentele de organizare și înființare, actualizate – pentru categoriile de persoane juridice de tip Asociație/Fundație.
 • Situațiile financiare anuale înregistrate la ANAF după caz, care conțin informații privind cifra de afaceri (pentru solicitanții de tip Societate)  sau suma veniturilor din activități economice (pentru solicitanții de tip Asociație/Fundație), pentru perioada 2020-2022.

Solicită o consultanță gratuită pentru acest apel de proiecte completând formularul de mai jos

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.

Trimite-ne un mesaj și vom reveni spre tine cât mai curând posibil

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.