PRNV 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Deschidere apel: 18 iulie 2024

Ajutor nerambursabil: Minim 20.000 Euro – Maxim 200.000 Euro, reprezentând maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului

Contribuția solicitantului: Minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Descarcă grila de evaluare

Solicitanți eligibili

 1. Microîntreprinderi înregistrate în Regiunea Nord-Vest
 2. Înființate cel mai târziu în 3 ianuarie 2023
 3. Profit din exploatare (>0 lei) în 2023
 4. Codul CAEN este în categoria domeniilor de activitate eligibile (Domenii eligibile PRNV Investiții productive microintreprinderi)
 5. Număr mediu de angajați
  1. Cel puțin 1, în 2023 și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în 2023 sau
  2. Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data acordării finanțării
 6. Drept de proprietate sau folosință asupra imobilului unde se face implementarea

 

Acțiuni sprijinite

 1. Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor;
 2. Suport în achiziționarea de către microîntreprinderi a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate;
 3. Investiții în construirea/extinderea spațiilor de producție/prestări servicii.

Cheltuieli eligibile

 1. Construire, extindere spații de producție/prestare de servicii, inclusiv utilitățile generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004.
 3. Activități cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
 4. Activități cu achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Alte prevederi relevante

Selecția proiectelor:

Pragurile de calitate pentru intervalele de timp prestabilite sunt următoarele:

Etapa 1: 98 de puncte

Perioada: 18.07.2024, ora 10:00 – 31.07.2024

Etapa 2: 95 de puncte

Perioada: 01.08.2024 – 14.08.2024

Etapa 3: 90 de puncte

Perioada: 15.08.2024 – 28.08.2024

Etapa 4: 70 de puncte

Perioada: 29.08.2024 – 11.09.2024, ora 10:00

Proiectele care obțin mai puțin de 70 de puncte în urma evaluării tehnico-financiare sunt respinse.

Acte necesare începere scriere proiect

 1. Actul de identitate, telefonul și email-ul reprezentantului legal
 2. Documente statutare: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată
 3. Certificatul unic de înregistrare emis de Registrul Comerțului
 4. Certificat constatator
 5. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul)
 6. Documente fiscale aferente 2023
  1. Bilanțul prescurtat (Formular 10)
  2. Contul de profit și pierdere (Formular 20)
  3. Datele informative (Formular 30)
  4. Situația activelor imobilizate (Formular 40)
 7. Documente fiscale aferente 2023 ale întreprinderilor partenere și/ sau legate (dacă este cazul)
 8. Asistențe financiare acordată anterior din perioada de programare 2021-2027 sau POR 2014-2020 (dacă este cazul)
 9. Asistențe financiare solicitată pentru care nu au fost încă emise decizii privind finanțarea (dacă este cazul)
 10. Ajutoare de stat primite în trecut (dacă este cazul)
 11. CV-urile membrilor echipei de proiect sau fișele de post dacă persoanele care ocupă aceste posturi sunt nominalizate

Solicită o consultanță gratuită pentru acest apel de proiecte completând formularul de mai jos

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.

Trimite-ne un mesaj și vom reveni spre tine cât mai curând posibil

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.